NYHETER

Home / NYHETER / Vilka är delarna av det mekaniska styrsystemet

Vilka är delarna av det mekaniska styrsystemet

Pitman-armen förbinder styrhuset, fäst vid botten av styraxeln, och mitt-/draglänken. Pitman-armen omvandlar den radiella rörelsen av rattstången eller axeln till den linjära rörelsen som vrider bilens hjul. När ratten vrids vrider snäckväxeln längst ner på styraxeln en uppsättning tänder.

Detta inducerar en växel för att aktivera Pitman-armen, vilket i sin tur får styrlänken att vrida på hjulen.
Tomgångsarmen håller styrväxeln mittemot Pitman-armen. Mitt-/draglänken och dragstängerna är anslutna till tomgångsarmen. När ratten vrids aktiveras Pitman-armen som i sin tur flyttar tomgångsarmen i en parallell roterande rörelse.

Denna serie av åtgärder vrider i slutändan fordonets hjul.
Dragstängerna håller hjulet rakt, med minimal styrning, och klarar även styrningens dragbelastningar. Den inre dragstångsänden ligger nära bilens mittlinje. Den överför rörelsen av styrstången till den yttre dragstångsänden.

De Styrande Dralänk inre och yttre dragstångsändar är i princip in-line respektive rätvinkliga kulleder.
Ena änden av draglänken är ansluten till Pitman-armen och den andra änden är fäst vid tomgångsarmen. Den överför Pitman-armens rörelse till tomgångsarmen. Längden på draglänken påverkar styrutväxlingen.