NYHETER

Home / NYHETER / Vilka är fördelarna med spårkullager

Vilka är fördelarna med spårkullager

Rullningslager är en viktig komponent i roterande eller Deep Groove Kullager tillverkarens element. De hjälper till att stödja och styra rotationsrörelser och överföra belastningar mellan olika komponenter, såsom axlar, axlar och hjul. Kullager är en typ av rullager som har ett kulrullande element. Denna kula sitter i en ringbana, eller spår, vilket resulterar i en relativt låg kontaktyta. Den minskade kontaktytan minskar friktionen men begränsar vikten som lagret kan bära. Kullager används traditionellt i applikationer med hög hastighet och låg belastning, där deras reducerade friktion, buller och vibrationer hjälper till att förhindra överdrivet slitage. Kullager klarar vanligtvis radiella belastningar eller belastningar som är vinkelräta mot axeln. Medan vissa kullagertyper kan hantera axiella belastningar (parallellt med axeln), är de vanligtvis begränsade till extremt låg bärkapacitet.Spårkullager liknar traditionella lager men har löpbanor som passar bra till måtten på kulorna som löper i dem. Dessa djupa spår resulterar i kulor som är mer stabila och klarar av högre belastningar än lager med låga spår. De ger fortfarande låg friktion, och det djupa spåret begränsar också vibrationer och buller samtidigt som de ger möjlighet till viss axiell belastningskapacitet. Om du någonsin har sett någon typ av kullager är chansen stor att du tittade på ett kullager med djupa spår. Dessa lager är några av de vanligaste på grund av deras mångsidighet, tillgänglighet och låga friktion. De är idealiska för höga rotationshastigheter och erbjuder flera fördelar jämfört med andra kullagertyper. Dessa lager finns i en mängd olika konstruktioner, storlekar och bärande kapaciteter, vilket gör dem idealiska för hem- eller industribruk. Det är också enkelt att ersätt traditionella lager med spårkullager, vilket kan förbättra maskinens livslängd och effektivitet. Tillverkare har förfinat designen av spårlager genom åren, vilket resulterat i flera olika typer.

Dessa typer är vanligtvis bättre lämpade för en specifik tillämpning där ett spårlager inte är lämpligt.
Detta är det typiska spårkullagret som har en enda löpbana. Dessa är vanligtvis robusta och tillverkade av hållbara material, vilket säkerställer att dessa lager har en förlängd livslängd. Enradiga spårkullager är också uppdelade i andra typer, allt från 3 mm till 400 mm hålstorlekar, lämpliga för nästan alla applikationer. Vissa tillverkare kommer också att erbjuda tunna, smala, breda eller miniatyrlager beroende på kundernas behov. Eftersom spårkullager måste tåla extrema förhållanden, erbjuder tillverkare även keramiskt belagda lager för att hantera elektrisk gropbildning och högtemperaturenheter som tål upp till 660 grader. En av de senaste utvecklingarna inom enradiga spårkullager är sensorlagerenheten, som kan mäta status för kullagerkomponenterna.

Dessa enheter är enkla och lätta att använda och kan hjälpa till med hastighetsavkänning, vinkellägesmätning och styrning, vilket gör dem användbara i elmotorer, traktorer, transportörer och vägrullar. Tätade spårkullager liknar enkelradslager, förutom att de har stål- eller gummisköldar installerade på ena eller båda sidor av lagret. Dessa tätningar är försmorda med fett för att förlänga lagrets livslängd. Många tillverkare använde tätade kullager i förorenade miljöer som annars kan påverka lagrets prestanda. Sköldarna hjälper lagret att hålla kvar fett samtidigt som de förhindrar att föroreningar kommer in i själva lagret. Större spårkullager kan till och med använda maskinbearbetade mässingshållare för höghastighetsapplikationer, där hållaren förhindrar oönskat slitage. Vissa spårkullager kommer med en ytterring med fläns, som fungerar på samma sätt som en låsring på vanliga kullager. Flänsen förbättrar lagrets löpeffektivitet och är också lättare att bearbeta på grund av hushålets enkelhet. Flänsade spårkullager är utmärkta för att bära axiella belastningar, såsom i rörändar eller på remstyrrullar. Vissa varianter har till och med ett vridbart hus för att möjliggöra små snedställningar och bättre axiella belastningar.