NYHETER

Home / NYHETER / Hur kommer kulorna in i kullagret

Hur kommer kulorna in i kullagret

Kullager består av en inre och en yttre ring, en bur och rullande element. Buren används för att skilja de rullande elementen från varandra i form av bollar. Om bollarna inte var åtskilda skulle de springa mot varandra och överhettas. Med höga rotationshastigheter och friktion av kulorna blir resultatet destruktiva effekter. Men hur kommer kulorna in i kullagret nu? När man tittar på ett radiellt spårkullager enligt DIN 625 är denna fråga lätt att besvara eftersom de har iögonfallande fördjupningar på de inre och yttre ringen.

Om den inre och Tillverkare av djupa spårkullager yttre ringar förskjuts till respektive fördjupningar, kulorna kan enkelt fyllas i spåren och säkras med buren. Här tar buren över funktionen att hålla kulorna från att falla ut. Ovanligt, men praktiserat i branschen, är även uppvärmning av ytterringen och kylning av innerringen i mindre metalllager upp till miniatyrdesign. Kulorna och burarna kan enkelt sättas in i utrymmet som skapas mellan den inre och yttre ringen. Om ringmaterialen drar ihop sig eller expanderar igen har kullagret nått sina standardmått och alla kulor är på plats.